Priimami mokiniai, baigę vidurinę mokyklą.

Mokymosi trukmė – 1 metai.

Baigę pagrindinę mokyklą – 3 metai.

Baigę mokyklą gauna technikos priežiūros verlo darbuotojo diplomą.

Mokiniai mokosi:

Specialybės dalykų (teorija ir praktika).

Valstybinis kodas 440071605
Kodas pagal ISCED 4540716
Lygmuo ir/ar tipas Pagrindinis profesinis mokymas
Minimalus išsilavinimas Vidurinis
Mokymosi trukmė ir forma 1 m., dieninė (baigusiems vidurinę)

3 m., dieninė (baigusiems pagrindinę)

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis nesuteikiamas
Suteikiama profesinė kvalifikacija
(aprašas pateiktas puslapio apačioje)
Technikos priežiūros verslo darbuotojo
Priėmimo metai, mokymosi forma, priimamų mokytis skaičius 2017, dieninė, 25
Švietimo sritis Inžinerija ir inžinerinės profesijos

Anotacija arba apibūdinimas

Mokymo programa skirta rengti technikos priežiūros verslo darbuotojus, gebančius organizuoti mašinų techninės priežiūros ir taisymo paslaugų teikimą, atlikti mašinų techninę priežiūrą, remontuoti mašinų detales, taisyti mašinas.

Siekiant šių tikslų būsimieji technikos priežiūros verslo darbuotojai teorinių užsiėmimų metu mokomi automobilių, traktorių, žemės ūkio mašinų sandaros, techninės priežiūros, diagnostikos ir remonto, metalo technologinių darbų, kelių eismo taisyklių, traktorių ir automobilių valdymo, darbo kompiuteriu, dirvožemio pagrindų ir aplinkosaugos, informacinių technologijų, ekonomikos ir verslo pagrindų ir kitų dalykų.

Praktinis mokymas vyksta mokomuosiuose ūkiuose, praktinio mokymo dirbtuvėse, bendrovėse, žemės ūkio produkcijos perdirbimo įmonėse, remonto bei serviso įmonėse, privačiuose ūkiuose. Praktinio mokymo trukmė – 28 savaitės. Jo metu įtvirtinami ir tobulinami automobilių, traktorių, gamybos priemonių ir inventoriaus techninės priežiūros ir remonto atlikimo gebėjimai.

Kvalifikacijos aprašas

DARBO APRAŠYMAS

Technikos priežiūros verslo darbuotojas įvairiose kaimo verslo įmonėse, akcinėse bendrovėse atlieka žemės ūkio mašinų priežiūrą ir remontą, o taip pat sodo, daržo ir lauko kultūrų auginimo, želdinių tvarkymo, gyvulininkystės ir kt darbus. Nuo kaimo verslų įmonės pobūdžio (specifikos) priklauso darbuotojo atliekamos funkcijos. Dirba su įvairia žemės ūkio technika pagal pažangias lauko kultūrų auginimo ir gyvulininkystės produktų gamybos technologijas, valdo traktorius, kombainus, automobilius, įvairias žemės ūkio mašinas bei jų agregatus ir techniškai juos prižiūri, paruošia saugojimui ir remontui. Analizuoja žemės ūkio technikos naudojimo efektyvumą. Pildo žemės ūkio technikos naudojimo apskaitos dokumentaciją. Atlieka šaltkalvio operacijas. Vertina atliktų darbų kokybę, apskaičiuoja remonto ir priežiūros darbų apimtį ir savikainą (apskaičiuoja išlaidas mechanizmų atsarginėms detalėms, tepalams ir pan.). Išmano įvairiausių mechanizmų sandarą, atlieka techninį aptarnavimą, moka pašalinti stambius ir smulkius gedimus, esant poreikiui patobulinti mechanizmus ir t.t. Technikos priežiūros verslo darbuotojui labai svarbu laikytis darbų saugos ir priešgaisrinės apsaugos taisyklių.

PROFESINIAI GEBĖJIMAI

Sėkmingą technikos priežiūros verslo darbuotojo profesinę veiklą lemia įrenginių valdymo, taisymo ir kt. praktiniai gebėjimai bei įgūdžiai, taip pat techninis mąstymas. Turi išmanyti traktorių, B ir C1 kategorijos automobilių bei prie jų įtaisomų žemės ūkio agregatų ir įrenginių konstrukcijas, veikimą bei priežiūrą, mokėti apskaičiuoti remonto ir priežiūros darbų savikainą. Labai svarbios yra tokios asmenybės savybės kaip atsakingumas, kruopštumas, dėmesingumas, taip pat gera psichinė ir fizinė sveikatos būklė. Technikos priežiūros verslo darbuotojas turi būti atsparus dideliam fiziniam krūviui, pasižymėti greita reakcija ir gera orientacija. Šį dabą sunku sėkmingai dirbti sulėtinto suvokimo ir reakcijos žmonėms, taip pat turintiems rimtų regos, judėjimo ir kitų sveikatos sutrikimų.

PROFESINĖS PERSPEKTYVOS

Technikos priežiūros verslo darbuotojo profesija turėtų būti paklausi. Perspektyva priklauso nuo darbų apimties, bendros šalies ekonominės padėties ir kitų veiksnių. Šios profesijos specialistai įsidarbina pas ūkininkus ar akcinėse bendrovėse. Technikos priežiūros verslo darbuotojo profesija gimininga tokioms profesijoms kaip kaimo verslų darbuotojas, variklinių transporto priemonių remontininkas ir kt.

DSC_8616

DSC_8620

DSC_8634