PIRMINIO PROFESINIO MOKYMO PROGRAMOS

Automobilių mechaniko

 

Priimami mokiniai, baigę pagrindinę mokyklą.

Mokymosi trukmė- 3 metai.
Baigę mokyklą gauna brandos atestatą ir automobilių mechaniko diplomą.

 

Mokiniai mokosi:
Specialybės dalykų (teorija ir praktika);
Bendrojo lavinimo dalykų bendruoju ir išplėstiniu kursu.

Valstybinis kodas 330071606
Kodas pagal ISCED 31352
Lygmuo ir/ar tipas Pagrindinis profesinis mokymas
Minimalus išsilavinimas Pagrindinis
Mokymosi trukmė ir forma 3 m., dieninė
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis nesuteikiamas
Suteikiama profesinė kvalifikacija
(aprašas pateiktas puslapio apačioje)
Automobilių mechanikas
Priėmimo metai, mokymosi forma, priimamų mokytis skaičius 2017, dieninė, 75
Švietimo sritis Inžinerija ir inžinerinės profesijos

Anotacija arba apibūdinimas

MOKYMO DALYKAI IR PRAKTIKA

Bendrojo lavinimo dalykų   mokomasi pagal vidurinio ugdymo programas.

Pagal automobilių mechaniko mokymo programą mokomasi: automobilių sandaros ir remonto technologijų, variklių tipų, žaliavų, braižybos ir techninių matavimų, bendrosios šaltkalvystės, automobilių variklių, važiuoklės, kėbulo, elektros ir maitinimo sistemų, transmisijos, valdymo, kontrolės ir matavimo prietaisų, techninės priežiūros, remonto ir reguliavimo būdų, automobilių valdymą kontroliuojančių sistemų, variklių techninės priežiūros, diagnostikos, darbo su diagnostikos prietaisais ir remonto technologine įranga, kėbulo suvirinimo elektra ir dujomis, kelių eismo taisyklių, automobilio vairavimo ir saugaus eismo pagrindų, darbų saugos, informacinių technologijų, ekonomikos ir verslo pagrindų.
Mokomosios 960 val. ir baigiamosios 600 val. praktikos atliekamos mokyklos dirbtuvėse, automobilių remonto ir priežiūros įmonėse, autoservisuose, autobusų parkuose.

Kvalifikacijos aprašas

DARBO APRAŠYMAS
Automobilių mechanikas reikalingas šalies pramonės ir verslo įmonėse, autocentruose ir autoservisuose, susivienijimuose bei individualiose įmonėse. Kvalifikuotas specialistas žinos ekonomikos ir verslo vystymo pagrindus, išmanys įmonės veiklos principus; gebės derinti grupės veiklą, dirbti kolektyve; gebės savarankiškai ir laiku atlikti pavestas užduotis; išmanys automobilio sandarą; gebės atlikti automobilio prietaisų ir sistemų diagnostikos, techninės priežiūros, gedimų paieškos ir jų šalinimo darbus; žinos pagrindinius Lietuvos Respublikos įstatymus bei kitus teisės aktus; gebės tinkamai prižiūrėti savo darbo vietą ir kultūringai aptarnauti klientus.

PROFESINIAI GEBĖJIMAI

Automobilių mechaniko darbo sėkmė priklauso nuo įgytų žinių, gebėjimo jas pritaikyti praktikoje. Būsimas kvalifikuotas darbuotojas mokės: dirbti kompiuteriu ir naudotis reikiama programine įranga praktikoje; bendrauti ir konsultuoti klientus (ir užsienio kalba); įvertinti automobilio bei jo mechanizmų ir agregatų techninę būklę, nustatyti gedimus ir jų priežastis, operatyviai ir kokybiškai atlieka automobilių techninio aptarnavimo ir remonto darbus, atlikti ardymo ir surinkimo darbus, naudojant matavimo ir technologinę įrangą, diagnostikos priemones bei laikantis darbo technologijų, žmonių saugos darbe, priešgaisrinės saugos ir gamtosaugos reikalavimų; atlikti šaltkalvystės, suvirinimo ir litavimo darbus; parinkti tinkamas eksploatacines medžiagas ir komponentus, juos pakeisti; braižyti ir skaityti darbo brėžinius ir įvairias schemas; pildyti ir tvarkyti reikiamus dokumentus.

Automobilių mechanikui svarbios šios asmeninės savybės: kruopštumas, dėmesio koncentracija, nuoseklumas, loginis mąstymas, atsakingumas, bendravimo kultūra, fizinė ištvermė.

PROFESINĖS PERSPEKTYVOS

Gausėjant įvežamų iš užsienio naujų ir naudotų automobilių, jų techninei priežiūrai ir remontui reikalingas kvalifikuotas specialistas, galintis diagnozuoti automobilių techninę būklę ir šalinti gedimus tiek didelėse, tiek smulkiose autoremonto įmonėse. Automobilių remontininkas gali dirbti automobilių aptarnavimo įmonėse, jų realizacijos srityse ir finansinių paslaugų sferose, savo veiklą orientuojant į klientą Profesija palanki kurti privatų verslą. Giminingos profesijos: inžinierius mechanikas, automobilių kėbulų remontininkas, automobilių techninės priežiūros jaunesnysis inžinierius.

 

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

BFL_8668

BFL_8587