.

Pilietiškumas gyvena mumyse ir yra gyvas!

Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Aldona Pažusienė, vyresnioji istorijos mokytoja Liuda Maleckienė ir mokyklos mokiniai suruošė nuostabią 99-ąją Lietuvos gimtadienio šventę.

Šventėje skambėjo mokytojos Aldonos Pažusienės kurtos eilės, poetų, rašytojų mintys ir žodžiai, širdies gelmes virpinančios ir tautinį tapatumą žadinančios dainos.


Grįžti