Praktika ir stažuotė La Korunjoje, Ispanijoje su Erasmus+

  • Titulinis
  • Praktika ir stažuotė La Korunjoje, Ispanijoje su Erasmus+

                         Praktika ir stažuotė La Korunjoje, Ispanijoje su Erasmus+

Balandžio 8 – 21 dienomis Vilniaus automechanikos ir verslo mokyklos 6 perspektyvių automechanikų komanda išvyko atlikti praktikos Ispanijoje projekto „Kvalifikacijos tobulinimas su Erasmus+“ rėmuose. Finansuojant Erasmus+ programai ir priimančios profesinio mokymo mokyklos CIFP Someso pastangomis jaunuoliai Robert Mikulski, Andžej Sinkevič, Jokūbas Morkūnas, Edgaras Stanulionis, Kšyštofas Palčevskis ir Edgaras Antonenko atliko profesines praktikas oficialiuose Audi, BMW, Peugeot ir Seat automobilių remonto servisuose La Korunjos mieste, Galicijos regione, Ispanijoje. Šie jauni žmonės dalyvavo projekto dalyvių atrankoje ir pateko į praktikantų gretas dėl savo puikių profesijos mokymosi pasiekimų, užsienio kalbos žinių ir gerų asmeninių  savybių. Juos pirmąją savaitę lydėjo VAVM projektų koordinatorė Edita Rumbutė, o antrąją šio mobilumų projekto rengėja Lilija Pusvaškienė. Antrosios savaitės metu prie mokyklos būrio Ispanijoje prisijungė keturių mokytojų stažuotojų grupė: mokyklos direktorė Elena Pelakauskienė, TSPMC vadovas Tadas Klevas, profesijos mokytojas Vitalij Kabelis ir mokytoja Ona Rimšienė. Mokytojų ir administracijos darbuotojų stažuotė vyko pagal specialiai jiems parengtą programą.

 

Praktikos metu mokiniai susipažino su Ispanijoje vykdoma automechanikų rengimo programa, patobulino praktinius gebėjimus ir techninius įgūdžius, keitėsi jų požiūris į tarpkultūrinį sąmoningumą, toleranciją ir visuomeniškumą. Jaunieji VAVM automechanikai įgijo žinių apie priimančios šalies kultūrą,  patobulino bendrąsias kompetencijas, pagerino anglų kalbos žinias.

 

Mokytojai savo stažuotės metu patobulino profesines žinias apie profesiniame mokyme taikomas naujausias technologijas, naudojamas CIFP Someso,  įgijo žinių  apie inovatyvius praktinio mokymo metodus ir įrankius, naudojamus šalies partnerės mokymo procese,  įgijo programų atnaujinimo patirties. Be to, mokytojai susipažino su  priimančios organizacijos ir bendrai Ispanijos mokymo/si procesų organizavimo praktika, modulinio mokymo organizavimo praktika.  Nemažiau svarbu, jog pedagogai patobulino gebėjimą komunikuoti anglų kalba bendraudami su užsienio kolegomis. VAVM direktorės ir TSPMC vadovo dalyvavimas stažuotės delegacijoje padėjo plėtoti bendradarbiavimo  ryšius su šia Ispanijos partnerine institucija. Šio vizito metu įvyko pirmasis VAVM ir CIFP Someso direktorių gyvas susitikimas. Sėkmingas bendradarbiavimas ir tarpusavio supratimas reiškia patikimų projekto partnerių užsitikrinimą bei leidžia tikėtis abiejų organizacijų dalyvavimo ateities Erasmus+ programos projektuose.

 

Paminėtina, kad be intensyvios darbinės praktikos ir stažuočių programos dalyviams buvo pasiūlyta ir turininga kultūrinė programa. Mūsų grupė ne tik išžvalgė La Korunjos gamtos stebuklus, grožėjosi Atlanto mėlyne, vaikščiodami nuostabiomis promenadomis šalia vandenyno pakrantės, buvo pamaloninti oficialiu priėmimu La Korunjos savivaldybėje, išragavo egzotiškų jūros gėrybių patiekalų jaukiuose miesto restoranėliuose, tačiau aplankė ir greta esantį Santiago de Compostela miestą, kuris garsėja visame pasaulyje. Santiago de Compostela – populiariausia po Jeruzalės ir Romos šventyklų krikščionių piligrimų šventovė, pastatyta šiame Ispanijos šiaurės vakarų kampe. Manoma, kad šito gerai išsilaikiusio viduramžių miesto katedroje, kape, po didžiuoju altoriumi, ilsisi Šv. Jokūbo (ispaniškai – Sant lago) palaikai.

 

Erasmus+ programa mokyklos bendruomenei padeda sudaryti sąlygas besimokantiesiems ir personalui kelti savo kvalifikaciją transporto sektoriaus profesinio rengimo institucijose ir verslo įmonėse kitose šalyse. Taipogi plėsti savo akiratį bendrąja prasme, pažinti Europą, kurioje gyvename per bendravimą su profesijos kolegomis svetur. Tokiu būdu aktyviai dalyvaujame Europos idėjos įgyvendinime bei turtingesnės, profesionalesnės, labiau tolerantiškos ir išprususios visuomenės kūrime.

 

Už turiningo ir šilto praktikos ir stažuotės mobilumo programos organizavimą dėkojame CIFP Someso direktoriui Juan Carlos González Purriños ir projektų koordinatoriui Jose Luis Souto Otero.

 

Straipsnio autorė Edita Rumbutė

Nuotraukų autoriai Edita Rumbutė, Robert Mikulski, Ona Rimšienė