.

 

Projekto TTT4WBL komandos iš Lietuvos apvalus stalas – diskusija

 

Vilniaus automechanikos ir verslo mokykla (toliau – VAVM) kartu su partneriais įgyvendina projektą „Naujų praktinio mokymo būdų išbandymas profesiniame mokyme ir meistrų rengimas mokyti darbo vietoje“ (angl. Testing New Approaches to Training VET and Workplace Tutors for Work Based Learning (TTT4WBL)) (toliau – Projektas). Projekto tikslas – skatinti įmonių meistrų profesinį tobulėjimą, mokant profesinio mokymo įstaigų mokinius darbo vietoje. Projekto metu parengta Tutorių mokymo programa (toliau – Programa), pagal kurią suorganizuoti 312 įmonių meistrų ir profesijos mokytojų mokymai.

 

Pirmajame etape, kuris vyko 2017 m. lapkričio ir gruodžio mėnesiais, buvo apmokyti 54 įmonių meistrai ir profesijos mokytojai. Antrajame etape, 2018 m. kovo – lapkričio mėnesiais, buvo apmokyti 258 įmonių meistrai ir profesijos mokytojai.

 

Mokymų dalyviai ne tik įgijo naujų žinių, bet, dalyvaudami projekto tyrėjų iš Suomijos pateikiamose apklausose, prisidėjo prie rekomendacijų pameistrystės mokymo modelio stiprinimui Lietuvoje, rengimo.

 

Sausio 23 dieną projekto  TTT4WBL komanda aptarė paskutinį 2018  m. rudenį vykusį mokymų etapą, pasidžiaugė sėkmingai įvykusiais mokymais, išklausė lektorių įspūdžių iš paskutinio mokymų etapo. Susitikimo, vykusio viešbučio Europa City konferencijų salėje metu, komandos dalyviai rengėsi projektiniam trijų projekto šalių lektorių susitikimui Rygoje vasario 19 – 20 d. Buvo aptarta KPMPC patvirtinta mokymų programa ir priimtas sprendimas, kad lieka KPMPC patvirtinta versija, taip pat buvo atlikta mokymų metu naudotos medžiagos analizė ir priimtas sprendimas, kurio turinio mokymų medžiaga bus pateikta lektorių susitikimui Rygoje.

 

Susitikimo metu taip pat kalbėta apie sekančias projektines veiklas, sklaidos renginius, kitas viešinimo priemones. Nutarta prie klausimo grįžti po lektorių susitikimo Rygoje vasario mėn. pabaigoje.


Grįžti