.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. spalio 10 d. nutarimu Nr. 1033 „Dėl biudžetinių profesinio mokymo įstaigų pertvarkymo į viešąsias įstaigas ir turo investavimo“ ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2018 m. gruodžio 7 d. Nr. V-1015 „Dėl biudžetinės įstaigos Vilniaus automechanikos ir verslo mokyklos pertvarkymo“ nuo 2019 m. sausio 1 d. biudžetinė įstaiga Vilniaus automechanikos ir verslo mokykla mokykla, kurios buveinė Geležinio Vilko g. 16, Vilnius, įmonės kodas 190971271, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, pertvarkyta į viešąją įstaigą Vilniaus automechanikos ir verslo mokyklą, kurios savininkė yra Lietuvos Respublika, savininko teises ir pareigas įgyvendina Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija.


Grįžti