.

PROFI VNFIL – suinteresuotų šalių susitikimas

Projekto Nr.  2018-1-LT01-KA202-047020

 

Vilniaus automechanikos ir verslo mokykla dalyvauja Lietuvos švietimo ir mokslo profesinės sąjungos koordinuojamame projekte Profesionalumo ir efektyvumo užtikrinimas neformalaus ir savišvietos būdu įgytų kompetencijų vertinimo bei pripažinimo srityje.

Spalio 9 d. buvo organizuota diskusija „Neformaliu ir savišvietos būdu įgytų kompetencijų pripažinimas Lietuvoje – kaip šį procesą padaryti efektyvesnį?“.

Diskusijos metu buvo pristatytos projekto veiklos, pagrindinis tikslasužtikrinti  šiuolaikišką, aukštos kokybės neformaliu ir savišvietos būdu įgytų kompetencijų vertinimo ir pripažinimo sistemos funkcionavimą bei joje dirbančių specialistų profesinių kompetencijų stiprinimą.

Diskusijoje dalyvavo Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos, Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtotės centro, Lietuvos profesinio mokymo įstaigų asociacijos, darbdavių ir profesinių mokyklų atstovai.

Diskusijos dalyviai pasidalino savo patirtimi neformaliu ir savišvietos būdu įgytų kompetencijų pripažinime. Pastebėta, kad nors šis procesas plačiajai visuomenei dar nėra labai žinomas ir siekiančių įsivertinti bei pripažinti savo kompetencijas nėra daug norinčių, tačiau Užimtumo tarnybos skiriama parama bedarbiams šį procesą pagyvino.

Diskusijos metu aptartos ir kitų šalių patirtys šioje srityje, diskutuota, kaip būtų galima patobulinti procesus Lietuvoje.

Projekto trukmė: 2018.11.01 – 2021.04.30

 

Projekto tinklapis: https://profi-vnfil.eu/profi-vnfil-project/

 

Projekto paskyra facebook: https://www.facebook.com/pages/category/Education-Website/Profi-VNFIL-Project-323665998351437/

 


Grįžti