.

Pameistrystės diegimo patirties sklaidos ir pasidalinimo vizitas „Liepaja Valsts Technikums“

 

Eina į pabaigą ES Erasmus+ programos projekto „Naujų praktinio mokymo būdų išbandymas profesiniame mokyme ir meistrų rengimas mokyti darbo vietoje (TTT4WBL)“ veiklos.

 

Parengta profesinio mokymo įstaigų specialistų ir  įmonių meistrų mokymo programa ir metodinė medžiaga, apmokyti 800 meistrų trijose šalyse rengiamos rekomendacijos naujam Baltijos politinio dialogo lygmenyje dėl meistrų mokymo darbo vietoje

 

2020 m. sausio mėn. 3 – 4 dienomis Vilniaus automechnaikos ir verslo mokyklos mokytojai dalyvavo pameistrystės diegmo patirties sklaidos ir pasidalinimo vizite Liepajas valsts technikums profesinio mokymo institucijoje.

 

Susitikimų metu, buvo pristatytos švietimo situacijos Latvijoje ir Lietuvoje, primintos  institucijų vykdomos mokymo/mokymosi programos pagal pirminio ir tęstinio profesinio mokymo modulines programas.

Vizito dalyviai sužinojo, kad Liepaja valsts technikums 21 vykdomoje programoje mokosi 1268 moksleiviai, istitucijoje dirba 139 mokytojų kolektyvas. Kiekvienais mokslo metais programos yra peržiūrimos, neperspektyvios yra naikinamos ir siūlomos naujos. Populiariausios programos yra mechatronika, informacinės technologijos, metalo apdirbimo specialistai. Institucija yra atvira inovacijoms, labai aktyviai dirba su darbdaviais, nuolat peržiūri programas, kad jos atitiktų darbdavių lūkesčius, aktyviai dalyvauja įvairiuose konkursuos ne tik Latvijoje, bet ir už jos ribų. 2019 m. Liepaja valsts technikums dalyvavo Skills Latvia konkurse, kur institucijos moksleiviai laimėjo net 9 medalius.

 

Siekdama rengti specialistus, reikalingus darbo rinkai, institucija kuria programas, orientuotas atskirų įmonių tikslinės specialybės darbuotojams rengti. Jau yra rengiami lėktuvų priežiūros specialistai pagal programą, kurtą išskirtinai AirBaltic kompanijai.

 

Institucija yra gavusi leidimus būti atskirų krypčių metodiniais centrais, teikiančiais konsultacijas sektoriaus įmonėms. Liepaja valsts technikums yra Transporto ir logistikos sektoriaus, Finansų ir apskaitos administravimo sektoriaus, Energetikos sektoriaus konsultantė.

 

Kadangi institucija aktyviai bendradarbiauja su verslo sektoriumi, kryptingai vystoma pameistrystės mokymo forma (WBL). Tai trišalis procesas, kuriame vienodai svarbus tiek įmonės, pasirašiusios sutartį su darbuotoju, tiek mokymo įstaigos, pasirašiusios sutartį su moksleiviu, indėlis. Institucija planuoja tobulinti procedūrų pritaikomumą ir pameistrystės mokymo formą ateityje dar aktyviau plėtoti. Administracijos atstovams buvo pristatytos ir projekto TTT4WBL veiklos ir rezultatai, gavome nuomonę, kad tandemo mokymai yra inovatyvi ir įdomi informacijos pateikimo forma, kurią indtitucijos specialistai, dirbantys su WBL norėtų išbandyti.

Vizito dalyviams įsiminė pažintinė ekskursija po  „Liepaja valsts technikums“ praktinio mokymo dirbtuves, turima technologinė bazė,  automechanikų profesiniame mokyme taikomų šiuolaikinių praktinio mokymo metodų pristatymas bei individualių užsiėmimų stebėjimas.

 

Vizito pabaigoje, buvo aptartos profesinio mokymo/mokymosi perspektyvos Baltijos šalyse bei tolesnio bendradarbiavimo tarp institucijų galimybės patirties sklaidos vizitų ar projektinių mobilumo veiklų pagrindu.

 

Vakare turėjome dienos susitikimų refleksiją – diskusiją apie galimą tolesnį tarpinsitucinį bendradarbiavimą, pasidalinome nuomonėmis, kokia matyta geroji patirtis gali būti perimama ir taikoma mokymo/ugdymo proceso organizavime bei efektyvesniame pameistrystės mokymo formos (WBL) taikyme.

 

Informacija apie patirties perėmimo ir sklaidos vizitą yra patalpinta ir Liepaja valsts technikums interneto svetainėje: http://www.lvt.lv/2020/01/vilnas-automehaniku-un-biznesa-skolas-kolegi-viesojas-tehnikuma/

Daugiau informacijos apie projektą  ir projekto naujienos tinklapyje https://ttt4wbl-project.eu/.

Įspūdžius taip pat galite pažiūrėti mokyklos socialinio tinklo paskyroje: https://www.facebook.com/VsiVilniausAutomechanikosIrVersloMokykla/videos/564928524056933/


Grįžti