Finansinių ataskaitų rinkiniai

2020 metų finansinės ataskaitos 

I ketvirtis

II ketvirtis

III ketvirtis

IV ketvirtis

2019 metų finansinės ataskaitos 

I ketvirtis

II ketvirtis

III ketvirtis

IV ketvirtis

Valstibės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo ataskaita

Auditoriaus išvada