MŪSŲ GERIAUSIEJI

Gimnazijos skyriaus 2021 – 2022 m.m. I pusmečio geriausių mokinių vidurkiai

Džiaugiamės ir tikimės, kad po šio pusmečio gerai besimokančių gretos dar pagausės!

Eksperimentinė AP 21 8.7
I kursas
1. AV21/1 gr. 8.1
2. AV21/2 gr. 8.8
3. AV21/3 gr. 7.7
4. EV21/1 gr. 8.3
5. EV21/2 gr. 8.6
6. EV21/3 gr. 8.9
II kursas
1. AV20/1 gr. 7.8
2. AV20/2 gr. 8.3
3. AV20/3 gr. 7.4
4. EV20/1 gr. 7.5
5. EV20/2 gr. 8.3
6. EV20/3 gr. 7.9

Siekiant užtikrinti asmens duomenų apsaugą, mokinių pavardės neskelbiamos.