Alytaus profesinio rengimo centro koordinuojamas Erasmus + projektas „Šiuolaikinio mokytojo šūkis: Asmeninis tobulėjimas!“

  • Titulinis
  • Alytaus profesinio rengimo centro koordinuojamas Erasmus + projektas „Šiuolaikinio mokytojo šūkis: Asmeninis tobulėjimas!“

PROJEKTAS „ŠIUOLAIKINIO MOKYTOJO ŠŪKIS: ASMENINIS TOBULĖJIMAS!“ NR. 2014-1-LT01-KA102-000293

Alytaus profesinio rengimo centras, kartu su partneriais (Kauno mechanikos mokykla, Vilniaus automechanikos ir verslo mokykla bei Vilniaus geležinkelio transporto ir verslo paslaugų mokykla), įgyvendina Erasmus+ programos projektą „Šiuolaikinio mokytojo šūkis: Asmeninis tobulėjimas!“ Nr. 2014-1-LT01-KA102-000293.

Šiuo projektu siekiame sudaryti palankias sąlygas inžinerinės pramonės specialybių profesijos mokytojams tobulinti profesinius įgūdžius ir kompetencijas. Projekto įgyvendinimo trukmė 12 mėnesių. Projekte dalyvauja 4 siunčiantys partneriai iš Lietuvos – Alytaus profesinio rengimo centras, Kauno mechanikos mokykla, Vilniaus automechanikos ir verslo mokykla, Vilniaus geležinkelio transporto ir verslo paslaugų mokykla. Į stažuotes užsienyje vyks 20 profesijos mokytojų (iš kiekvienos institucijos po 5), dirbančių pagal suvirintojo (2 mokytojai), elektros įrenginių elektromechaniko (1 mokytojas), automobilių kėbulų remontininko (3 mokytojai), automobilių elektromechaniko (8 mokytojai), kompiuterio ir organizacinės technikos operatoriaus (5 mokytojai), tarptautinių vežimų vairuotojo ekspeditoriaus (1 mokytojas) mokymo programas. Stažuotės trukmė – 1 savaitė.

Pagrindiniai projekto tikslai:

– sudaryti galimybes profesijos mokytojams susipažinti su užsienio šalių mokymo įstaigose naudojamais mokymo metodais, tobulinti profesines kompetencijas, išbandyti naujus mokymo (si) metodus bei naują technologinę įrangą;

– suteikti kiekvienam profesijos mokytojui galimybę iš naujo įsivertinti savo profesinę veiklą, suprasti, kas jo veikloje yra tobulintina, kokių žinių, gebėjimų, įgūdžių stoka ir į ką atsižvelgti planuojant profesinį tobulinimąsi;

– sudaryti galimybes profesijos mokytojams ugdyti asmeninę iniciatyvą, kelti savo kvalifikaciją besidalinant geriausios praktikos patirtimi su Lietuvos ir užsienio šalių kolegomis;

Įgyvendinant projekto tikslus, siekiama sukurti konkretų produktą – profesinio mokymo proceso tobulinimo aplanką, kuriame būtų konkretūs siūlymai dėl naujų mokymo dalykų, naujų technologijų ar mokymo modulių įvedimo, aptariami gamybinės praktikos organizavimo tobulinimo klausimai, siekiant rengti kvalifikuotus inžinerinės pramonės specialistus ir maksimaliai priartinti profesinį rengimą prie darbo rinkos pokyčių.

Profesijos mokytojai stažuosis:

– 1 grupė (13 profesijos mokytojų) – kompiuterio ir organizacinės technikos operatoriaus bei automobilių elektromechanikos profesijos mokytojai vyks į Prancūziją;

– 2 grupė (4 profesijos mokytojai) – tarptautinių vežimų vairuotojo ekspeditoriaus ir automobilių kėbulų remontininko profesijos mokytojai išvyks į Čekiją;

– 3 grupė (3 profesijos mokytojai) – suvirintojo ir elektros įrenginių elektromechaniko profesijos mokytojai stažuosis Suomijoje.

Profesijos mokytojai, siekdami pagerinti savo darbo kokybę, projekto metu sieks įgyti šių žinių ir įgūdžių:

– susipažins su priimančių šalių profesinėse mokyklose ir įmonėse naudojama technika ir įranga, taikomais mokymo metodais, mokinių žinių ir praktinių įgūdžių vertinimo sistema, gamybinių praktikų atlikimu;

– palygins savo atstovaujamų profesijų mokymo programas, taikomus mokymo metodus, naujoves; aptars jas su kolegomis, numatys kelius kaip ir ką galima patobulinti profesiniame mokyme;

– analizuos profesinio mokymo įstaigų ir verslo pasaulio įmonių bendradarbiavimo galimybes, siekiant bendro tikslo – kvalifikuoto būsimo darbuotojo parengimo;

– susipažins su darbo kultūra, priimančios šalies istorija, kultūra, tradicijomis, ugdys lingvistinius gebėjimus bei profesinę motyvaciją.

Projekto dalyvių atranka bus vykdoma nuo 2014 m. gruodžio mėn. 17 d. – 2015 sausio mėn. 14 d. Vizitai numatomi 2015 m. vasario, kovo mėnesiais.

Projekto vadovė

Vilija Simonaitienė

Skip to content