„MOKINIŲ PRAKTINIŲ ĮGŪDŽIŲ VERTINIMO PATIRTIS ES ŠALYSE“ (LLP-LdV-VETPRO-2013-LT-0908)

  • Titulinis
  • „MOKINIŲ PRAKTINIŲ ĮGŪDŽIŲ VERTINIMO PATIRTIS ES ŠALYSE“ (LLP-LdV-VETPRO-2013-LT-0908)

Leonardo da Vinči projektas „MOKINIŲ PRAKTINIŲ ĮGŪDŽIŲ VERTINIMO PATIRTIS ES ŠALYSE“, projekto Nr. LLP-LdV-VETPRO-2013-LT-0908

Projekto teikėjas – Vilniaus automechanikos ir verslo mokykla.

Partneriai Lietuvoje: Alytaus profesinio rengimo centras, Panevėžio profesinio rengimo centras, Daugų technologijos ir verslo mokykla

Projekto tikslinė grupė – profesijos mokytojai .

Vizitai – numatomi savaitės trukmės patirties mainų vizitai Lenkijoje, Turkijoje, Prancūzijoje. Numatoma 18 vizitų dalyvių.

Pagrindinis projekto tikslas – tobulinti praktinio mokymo metu įgytų kompetencijų vertinimą, nes kokybiškai organizuotas praktinių įgūdžių vertinimas yra sėkmingo įsidarbinimo prielaida.

Projekto dalyvių poreikiai:

– tobulinti profesines žinias ir įgūdžius;

– gerinti praktinio mokymo metu įgytų kompetencijų vertinimo įgūdžius;

– efektyvinti bendravimą su socialiniais partneriais, kad būtų įvertintas kuo platesnis mokinio įgytų kompetencijų spektras.

Projekto vykdymo metu dalyviai susipažins su priimančių šalių profesinio rengimo sistemomis, mokyklose vykdomomis automechanikų mokymo programomis, praktinio mokymo organizavimu, perims gerąją patirtį, kaip mokyklos turi bendradarbiauti su socialiniais partneriais, kad būtų įvertintas kuo platesnis mokinio įgytų kompetencijų spektras, užmegs naudingus partnerystės ryšius su aplankytomis profesinio mokymo institucijomis, numatant tolimesnio bendradarbiavimo galimybes, plėtos tarptautinį bendradarbiavimą.

Įgyvendinus projektą, pasinaudojus projekto vykdymo metu sukaupta užsienio šalių gerąja patirtimi, bus pakoreguotos automechanikų praktinio mokymo programos, parengtas mokykloje ir įmonėje praktinio mokymo metu įgytų kompetencijų įvertinimo aplankas. Parengtą aplanką mokyklos galės naudoti siekdamos tobulinti praktinio mokymo metu įgytų kompetencijų vertinimą, priartinant jį prie Europinio lygmens. Pagrindinis projekto tikslas – tobulinti mokytojų profesines kompetencijas, perimant ES šalių patirtį, užtikrinant nuolatinį praktinio mokymo kokybės gerinimą.

Projekto dalyviai bus atrenkami pagal šiuos kriterijus:

– profesinė patirtis (kvalifikacinė kategorija, darbo stažas;

– motyvacija dalyvauti projekte (kandidatai pristatys savo motivaciją pokalbio metu);

– indėlis į profesinio mokymo procesą (dalyvavimas programų, metodinės medžiagos rengime, profesinio meistriškumo konkursų organizavimas);

– užsienio kalbos žinios (trumpas savęs pristatymas anglų kalba);

– iniciatyvumas, komunikabilumas, gebėjimas siekti užsibrėžtų tikslų.

Vykdant atranką bus atsižvelgta į metodinių grupių pirmininkų rekomendacijas.

Projekto rezultatai:

1. Remiantis ES profesinio mokymo įstaigų patirtimi bus parengtas mokykloje ir įmonėje praktinio mokymo metu įgytų kompetencijų įvertinimo aplankas.

2. Pasinaudodami įgyta patirtimi, projekto dalyviai patobulins mokinių praktinių įgūdžių vertinimo sistemą.

3. Parengtą mokykloje ir įmonėje praktinio mokymo metu įgytų kompetencijų įvertinimo aplanką galės naudoti ir kitos automechanikus ir autoelektrikus rengiančios institucijos Lietuvoje.

4. Kompetencijų įvertinimo aplankas užtikrins sėkmingesnę mokinių profesinę karjerą.

Skip to content