Būsiu karys!

Kovo mėn. 18 d.  pirmo ir antro kurso mokiniams vyko agitacinis renginys,  skirtas susipažinimui su privalomąja karo tarnyba, darbo kariuomenėje perspektyvomis ir galimybėmis. Mokiniai gavo daug informacijos ir atsakymus į iškilusius klausimus apie tarnavimą Lietuvos kariuomenėje.
Renginyje svečiavosi štabo seržantas Igoris Bartanovičius , Vilniaus regiono karo prievolės ir komplektavimo skyriaus vyresnysis verbuotojas.

Renginį organizavo etikos mokytoja Inga Žydelienė.

Galerija