Dalyvavimas eksperimente - nauja galimybė man!

  • Titulinis
  • Dalyvavimas eksperimente - nauja galimybė man!

Dalyvavimas eksperimente – nauja galimybė man! 

Vilniaus automechanikos ir verslo mokykla ir Centrinė projektų valdymo agentūra 2023 m. liepos mėnesį pasirašė finansavimo sutartį dėl projekto „Eksperimentinių profesinio mokymo programų plėtojimas „Vilniaus automechanikos ir verslo mokykloje“ projekto Nr. 10-024-P-0007.

Projekto tikslas – sudaryti galimybes Vilniaus automechanikos ir verslo mokyklos mokiniams, baigusiems pagrindinio ugdymo programos pirmąją dalį, mokytis pagal profesinio mokymo programą ir kartu nuosekliai mokytis pagal bendrojo ugdymo programas – pagrindinio ugdymo programos antrąją dalį ir vidurinio ugdymo programą, siekiant įgyti pagrindinį išsilavinimą, vidurinį išsilavinimą ir IV lygio kvalifikaciją.

Projektu siekiama  užtikrinti kokybišką eksperimentinės IV lygio profesinio mokymo programos, pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrųjų programų įgyvendinimą.

Identifikuotos problemos: profesinio mokymo įgūdžiai teikiami per ilgą laiką, kas  neatitinka darbo rinkos poreikių; mažėja jaunesnio mokyklinio amžiaus mokinių motyvacija; pasiekimų patikros laikas sutampa su kompetencijų įgijimo laiku.

Sprendžiant minėtas problemas eksperimentinėje programoje dalyvaujantiems įvairios socialinės padėties mokiniams, profesinio mokymo programos pritaikytos mokinių ugdymosi poreikiams,  suplanuotas mokymo programų ir bendrojo ugdymo dalykų turinio integravimas, užtikrinant, kad mokinys pasiektų bendrojoje programoje numatytus pasiekimus, todėl eksperimentinėje programoje dalyvaujantys mokiniai greičiau įsilies į darbo rinką.  

Projekto tikslinė grupė – Mokiniai, baigę pagrindinio ugdymo programos pirmąją dalį, eksperimento tvarka mokosi pagal IV kvalifikacijos lygiui įgyti profesinio mokymo programas.

Projekto įgyvendinimo trukmė: nuo projekto finansavimo sutarties pasirašymo iki 2024-08-31.

Projektui skiriamos finansavimo lėšos: 27703,57 Eur.

„Finansuoja Europos Sąjunga NextGenerationEU“

Skip to content