ERASMUS KA3

ERASMUS+ KA 3 projektas

„Naujų praktinio mokymo būdų išbandymas profesiniame mokyme ir profesijos meistrų rengimas mokyti darbo vietoje“    Nr. 582951-EPP-12016-2-LV-EPPKA3-PI-POLICY


„EDUWORK.NET“

Projekto Nr. 609096-EPP-1-2019-1-IT-EPPKA3-VET-NETPAR