.

ERASMUS+ KA 3 projektas

„Naujų praktinio mokymo būdų išbandymas profesiniame mokyme ir profesijos
meistrų rengimas mokyti darbo vietoje“
    Nr. 582951-EPP-12016-2-LV-EPPKA3-PI-POLICY


 


Grįžti