ESFA projektas

 

Darbo praktikos įgijimas mokymosi metu

Nr. 09.4.1-ESFA-T-736-01-0010


Praktinių įgūdžių įgijimas sektoriniame praktinio mokymo centre

Nr. 09.4.1-ESFA-T-736-02-0001