Naudinga informacija

Darbo taryba

Susisiekti su darbo tarybos nariais galite bendruoju el. p.   vavm@vavm.lt    arba telefonu   +370 5 261 85 24.

Metodinė veikla

Mokykloje veikia metodinės grupės :

Bendrojo ugdymo

Profesinio mokymo 

  • Gintaras Brazauskas, Bendrojo ugdymo metodinės grupės pirmininkas geografijos mokytojas metodininkas.
  • Remigijus Janecka, Profesinio mokymo metodinės grupės pirmininkas vyr. profesijos mokytojas.

Grupėse aptariami mokymo programų sudarymo ir įgyvendinimo klausimai, mokymo bei mokymosi metodai ir jų taikymas, mokinių pasiekimų vertinimas.

Mokytojai dalinasi gerąja patirtimi, nusistato metodinės veiklos prioritetus, mokytojų kvalifikacijos tobulinimo poreikius, suderintus su mokyklos strateginiais tikslais.

Metodinių grupių veikla vykdoma vadovaujantis Metodinės veiklos organizavimo nuostatais.