Praktinių įgūdžių įgijimas sektoriniame praktinio mokymo centre

  • Titulinis
  • Praktinių įgūdžių įgijimas sektoriniame praktinio mokymo centre

Praktinių įgūdžių įgijimas sektoriniame praktinio mokymo centre

Nr. 09.4.1-ESFA-T-736-02-0001

Projektinių veiklų įgyvendinimo metu mokykloje stažavosi 170 asmenų iš dvylikos projekto partnerinių mokyklų. Projekto dalyviai įgijo naujų praktinių įgūdžių ir patobulino bendrąsias kompetencijas, kas lems sklandesnį perėjimą iš mokymosi aplinkos į darbinę, užtikrins geresnį įsidarbinimą, didesnę kvalifikuotų darbuotojų pasiūlos ir paklausos atitiktį. 

Programa 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės 09.4.1-ESFA-T-736-02-0001 „Praktinių įgūdžių įgijimas sektoriniame praktinio mokymo centre “ projektas
Projektą finansuoja Projektas finansuojamas Europos Socialinio Fondo lėšomis
Projekto vykdytojas Vilniaus automechanikos ir verslo mokykla
Projekto partneriai

Tauragės profesinio rengimo centras

Alytaus profesinio rengimo centras

Švenčionių profesinio rengimo centras

Viešoji įstaiga Kuršėnų politechnikos mokykla

Kupiškio technologijų ir verslo mokykla

Biržų technologjų ir verslo mokykla

Šiaulių profesinio rengimo centras

Ukmergės technologijų ir verslo mokykla

Utenos regioninis profesinio mokymo centras

Varėnos technologijos ir verslo mokykla

Viešoji įstaiga Panevežio profesinio rengimo centras

Smalininkų technologjų ir verslo mokykla

Projekto tikslas Padidinti profesionio ir suaugusiųjų mokymo atitiktį darbo rinkos poreikiams ir patrauklumą, remiant ir skatinant praktinių įgūdžių įgijimą sektoriniame praktinio mokymo centre.
Projekto santrauka Projekto pareiškėjas kartu su 12 partnerių vykdo projektą „Praktinių įgūdžių įgijimas sektoriniame praktinio mokymo centre”, skirtą partnerių mokinių praktinių įgūdžių įgijimui ir tobulinimui sektoriniame praktinio mokymo centre. Projekto metu planuojama, kad sektoriniame praktinio mokymo centre mokysis 168 asmenys. Projektas skatina praktinių įgūdžių įgijimą, sklandesnį perėjimą iš mokymosi į darbą, geresnį įsidarbinimą, didesnę kvalifikuotų darbuotojų pasiūlos ir paklausos atitiktį.
Projekto vertė 100 000,00 EUR
Skip to content