.

 

2019 METŲ BENDROJO PRIĖMIMO Į FORMALIOJO PROFESINIO MOKYMO PROGRAMAS TERMINAI
Pagrindinis priėmimas Veiksmai Data
Stojančiųjų registracija ir prašymų mokytis pagal formaliojo profesinio mokymo programas pateikimas, duomenų ir dokumentų pateikimas LAMA BPO informacinėje sistemoje teisės aktų nustatyta tvarka. Stojančiųjų informavimas apie tinkamumą pasirinktoms programoms

 

2019 m. birželio 1 d. – liepos 29 d.

 

 

Pageidavimų, kuriems stojantysis pripažintas tinkamu, eiliškumo nustatymas 2019 m. birželio 1 d. – liepos 29 d.

 

 

Kvietimo mokytis pateikimas stojančiajam 2019 m. liepos 30 d. – rugpjūčio 1 d.

 

Mokymo sutarčių su pakviestaisiais mokytis sudarymas profesinio mokymo įstaigose

 

2019 m. rugpjūčio 2 d. – rugpjūčio 6 d.

 

Papildomas priėmimas Stojančiųjų registracija ir prašymų mokytis pagal formaliojo profesinio mokymo programas pateikimas, duomenų ir dokumentų pateikimas LAMA BPO informacinėje sistemoje teisės aktų nustatyta tvarka. Stojančiųjų informavimas apie tinkamumą pasirinktoms programoms

 

2019 m. rugpjūčio 8 d. – rugpjūčio 26 d.

 

 

Pageidavimų, kuriems stojantysis pripažintas tinkamu, eiliškumo nustatymas

 

2019 m. rugpjūčio 8 d. – rugpjūčio 26 d.
Kvietimo mokytis pateikimas stojančiajam

 

2019 m. rugpjūčio 27 d. – rugpjūčio 29 d.
Mokymo sutarčių su pakviestaisiais mokytis sudarymas profesinio mokymo įstaigose 2019 m. rugpjūčio 30 d. – rugsėjo 2 d.