Profesijos mokytojų kvalifikacijos kėlimo kursai

  • Titulinis
  • Profesijos mokytojų kvalifikacijos kėlimo kursai

2016 metų kovo 23 ir 24 dienomis Vilniaus automechanikos ir verslo mokyklos Sektoriniame praktinio mokymo centre buvo vyko Lietuvos profesinio mokymo įstaigų automobilių mechaniko ir automobilių elektromechaniko specialybių profesijos mokytojų praktiniai kvalifikacijos tobulinimo seminarai, pagal šias mokymo programas:

  • Benzininių variklių valdymo sistemos
  • Elektroniniu būdu valdomų sistemų diagnostinės įrangos naudojimo galimybės
  • Važiuoklės sistemų techninės būklės patikra ir remonto technologijos
  • Dyzelinių variklių valdymo technologijos

Mokymai vyko naudojant  šiuolaikinę automobilių techninės būklės patikros ir remonto įrangą, specializuotus mokymo stendus su klaidų simuliavimo galimybėmis, įvairių gamintojų diagnostinius prietaisus, elektronines duomenų bazes

Profesijos mokytojai įgijo, tobulino mokymo(si) profesines ir specialiąsias kompetencijas.

IMAG7789

IMAG7791