Savišvietos būdu įgytos kompetencijos – nauji atradimai sau

  • Titulinis
  • Savišvietos būdu įgytos kompetencijos – nauji atradimai sau

 

SAVIŠVIETOS BŪDU ĮGYTOS KOMPETENCIJOS – NAUJI ATRADIMAI SAU

Įvairiose Europos šalyse jau yra veikiančių ir kuriamų iniciatyvų ir metodikų, susijusių su neformaliu ir savišvietos būdu įgytų kompetencijų vertinimo ir pripažinimo sistemos funkcionavimu.

Savišvietos būdu įgytų kompetencijų įsivertinimas, įvertinimas  ir pripažinimas tampa vis svarbesni mūsų visuomenei, susiduriančiai su rimtais demografiniais iššūkiais.

Įvairaus amžiaus ir galimybių žmonėms yra atveriamos naujos galimybės realizuoti save ne tik pagal įgytą išsilavinimą, bet ir pagal turimus savišvietos būdu įgytus gebėjimus – automobilių remonto, siuvimo, statybos, floristikos ir kitose srityse.

Vilniaus automechanikos ir verslo mokykla dalyvauja Lietuvos švietimo ir mokslo profesinės sąjungos koordinuojamame Erasmus + programos projekte PROFI VNFIL, kurio pagrindinis tikslas – užtikrinti  šiuolaikišką, aukštos kokybės  savišvietos būdu įgytų kompetencijų vertinimo ir pripažinimo sistemos  funkcionavimą ir joje dirbančių specialistų profesinių kompetencijų stiprinimą.

Projekto veiklų įgyvendinimo laikotarpiu, sukurta daug intelektinių produktų kompetencijų įvertinimo/pripažinimo srityje –  parengta savišvietos būdu įgytų  kompetencijų vertinimo bei pripažinimo metodų ir priemonių gerosios patirties Europos šalyse santrauka, sukurtas savišvietos būdu įgytų kompetencijų vertinimo elektroninis aplankas kandidatams; parengta mokymų programa specialistams, vykdantiems  savišvietos būdu įgytų kompetencijų vertinimą bei pripažinimą. 

Labai džiaugiamės, kad 2021 m. liepos 20 – 24 d. koordinatoriui pavyko surengti mokymo vizitą pas Italijos partnerius FORMA AZIONE, Perugia mieste.

Mokymai susistemino kauptą informaciją ir pridėjo vertingų žinių apie Europos identifikavimo, patvirtinimo ir sertifikavimo sistemos scenarijų  (Ernesto Villalba-Garcia – Cedefop), atidžiai pažvelgėme į puikiai veikiančią Portugalijos identifikavimo, patvirtinimo ir sertifikavimo sistemą (Silvia Coelho – CECOA), , išgirdome Italijos Umbrijos ir Pjemonto regiono gerąją patirtį, domėjomės partnerių vykdomais kitais projektais, kurių tikslas – savišvietos būdu įgytų kompetencijų pripažinimas ir mažiau galimybių turinčių žmonių integravimas į aktyvią veiklą.

Su susidomėjimu išklausėme pranešimą apie mikro kredencialus kaip priemonę mokymosi rezultatams ir įgytiems įgūdžiams atpažinti (Tatjana Babrauskiene – EESC).

Paskutinę mokymų dieną testavome PROFI-VNFIL e-platformą, kur visi norintys gali įsivertinti savo turimas neformalias kompetencijas, jeigu reikia, kreipdamiesi į vertintojus pagalbos. Platformoje šiuo metu yra patalpinti 11 sričių klausimynai, kur kiekvienas gali užsiregistruoti ir įsivertinti turimas kompetencijas. Nuoroda į platformą: https://portfolio.profi-vnfil.eu/lt/

Nors pandeminė situacija sutrukdė veiklų planavimą, džiaugiamės, kad visos planuotos projekto veiklos jau beveik įgyvendintos,  šiuo metu yra rengiamos rekomendacijos politikos formuotojams projekto partnerių šalyse neformaliojo ir savišvietos būdu įgytų  kompetencijų pripažinimo klausimais.

2021 m.  rugpjūčio 30 d. Vilniuje planuojamas viešinimo renginys, kuriame lauksime profesijos mokytojų iš įvairių profesinio mokymo įstaigų. Skirsime dėmesį savišvietos būdu įgytų kompetencijų temos populiarinimui, gerosios patirties pasidalinimui, Lietuvos situacijos apžvalgai bei pristatysime e- platformą kaip galimybę žengti pirmą žingsnį link turimų neformalių kompetencijų pripažinimo. Jeigu planuotumėte dalyvauti renginyje – brūkštelkite vavm@vavm.lt – atsiųsime detalesnę informaciją.

Neformalių kompetencijų pripažinimo tema vis tik neišgvildenta Lietuvoje iki švietimo politikos formuotojų lygio. Tikimės, projektas turės tęsinį ir ši tema atsidurs švietimo prioritetuose.

Iki susitikimo renginyje rugpjūčio 30 d!

Daugiau apie projektą:  https://profi-vnfil.eu/lt/