Skaitmenizuojamės su DIG4VET!

 

SKAITMENIZUOJAMĖS SU DIG4VET!

Siekiant praplėsti profesijos ir gimnazijos mokytojų skaitmenines kompetencijas, 2022 m. sausio 13 d. Vilniaus automechanikos ir verslo mokyklos profesijos mokytojas Tadas Ragauskas ir plėtros (vystymo) skyriaus vedėja Lilija Pusvaškienė supažindino mokytojus su inovatyviomis skaitmeninėmis priemonėmis, kurias mokytojai galėtų panaudoti skatinant inovatyvesnį ugdymo procesą ir didesnį mokinių įtraukimą.

Susitikimo metu mokytojai susipažino su šiomis skaitmeninėmis priemonėmis:

  • miro.com (minčių lietus, kūrybiškumo pamokose panaudojimas),
  • padlet.com (gyvoms diskusijoms),
  • socrative.com (testų / klausimynų kūrimas; pritaikymas kiekvienam mokiniui individualiai; individualios mokinio pažangos matymas),
  • quizlet.com (interaktyvus mokymasis, savikontrolė).

Susitikimo pabaigoje diskutuojant su dalyviais, buvo prieita prie išvados, kad kai kuriuos, o gal ir visus įrankius bus galima panaudoti pamokose, kad mokiniai labiau susidomėtų mokomuoju dalyku, susipažintų su naujovėmis technologijų srityje, labiau susibendrautų tarpusavyje, įsitrauktų į informacijos paiešką / dalinimąsi, sukurti grįžtamąjį ryšį…