Erasmus kursai - dar vienas būdas profesiškai tobulėti

  • Titulinis
  • Erasmus kursai - dar vienas būdas profesiškai tobulėti

Erasmus kursai – dar vienas būdas profesiškai tobulėti

Nuo 2021 m. VAVM atradome naują Erasmus+ programos mobilumų rūšį – profesinės kvalifikacijos tobulinimo kursus. Kadangi mūsų mokykla yra Erasmus akredituota organizacija, turime didesnį mokymosi mobilumų pasirinkimo spektrą. Kursai – tikrai naudinga priemonė išmokti naujų dalykų, srityse kurios konkrečiam žmogui yra įdomios, reikalingos darbe ir asmenybės tobulėjime.

Šiuo metu baigiasi 2021 m. prasidėjęs projektas, kuriame pirmą kartą išbandėme kursų užsienyje naudą. Į kursus vyko profesijos mokytojai, gimnazijos mokytojai bei VAVM administracijos personalas, iš viso 11 asmenų. Dažniausiai buvo pasirinkti IT ir anglų kalbos kursai. Šios dvi sritys yra svarbios kiekvienam švietimo srityje darbančiam žmogui. IT – svarbu kiekvieno mokytojo kasdieniame darbe, nes informacinių technologijų kūrybingas ir išmanus panaudojimas paspartina, paįvairina, praturtina edukacinį procesą, įgalina mokymą/ąsi tiek pamokose mokykoje, tiek virtualioje ervėje. Na,  o mokytojas, švietimo darbuotojas negalintis disponuoti anglų kalba, visada liks apribotas tarptautinėse veiklose, be to jam nebus prienami didžiuliai klodai profesinės ir ugdomosios medžiagos, kurios gausu internete ir popierinėje literatūroje.  Be abejo, kursai duoda stiprų postūmį reikalinga linkme, bet grįžus būtina pasinaudoti motivacijos pliūpsniu, įgytu kursų metu ir nesustojant plėtoti žinias, dalintis įgytais know-how su kolegomis ir mokiniais, ieškoti būdų tolimesniam nuolatiniam tobulėjimui, nes tik taip pozityvus pokytis bus garantuotas ilgalaikėje perspektyvoje.

VAVM išbandytų kursų geografinis žemėlapis apėmė Ispaniją (Spain BCN Programs) ir Italiją (Europass Teacher Academy) ir leido tarp kursų dalyvių sustikti įvairiausių tautybių žmonių iš visos Europos ir ne tik. Tokia tarptautinė bendrystė kolektyvinėse mokymosi ir pažintinėse veiklose palieką gilų įspūdį kiekviename žmoguje, padarydama jį labiau išprususį, labiau pažįstantį pasaulio kultūrinę įvairovę.

Nuo 2022 m. gruodžio 1 d. startuoja jau naujas Erasmus+ mobilumų mokymosi tikslais projektas, kuriame irgi numatytas finansavimas pedagogų kursams. Planuose – mechatronikos kursai Poznanėje, Lenkijoje būriui VAVM profesijos mokytojų.

Informaciją parengė VAVM projektų vadovė Edita Rumbutė

Nuotraukos kursų dalyvių

 

 

 

Skip to content