MOKYKLOS TARYBA

2018 m.

 

  Mokyklos tarybos pirmininkė

Jolanta Gaižutienė

Nariai :

Mokytojų Tarybos atstovai  –

Kęstutis Žostautas,

Leonidas Nanevičius,

Apolinaras Bružas.

Mokinių Tarybos atstovai  –

Aleksandras Bušujevas,

Dominik Salnik

Mokinių tėvų atstovai –

Valentina Nedveckienė

 Nerijus Urbonas

Vietos bendruomenės atstovas –

Aldona Pažusienė

Mokyklos tarybos funkcijos:

  1. Numato mokyklos veiklos perspektyvas, pagrindines veiklos kryptis, ugdymo reguliavimo tvarką.
  2. Pritaria mokyklos strateginiam švietimo planui, metinei veiklos programai, ugdymo planui. Tvirtina vidaus darbo tvarkos taisykles, mokytojų atestavimo perspektyvinę programą.
  3. Telkia mokyklos bendruomenę mokyklos uždavinių sprendimui.
  4. Aptaria siūlymus dėl mokinių žinių ir gebėjimų vertinimo sistemos parinkimo, papildomo ugdymo užsiėmimų, renginių organizavimo, vadovėlių užsakymo.