„Technologijų nauda ir žala sveikatai“ (išmanieji telefonai, kompiuteriai ir kt.)

  • Titulinis
  • „Technologijų nauda ir žala sveikatai“ (išmanieji telefonai, kompiuteriai ir kt.)

Šiuo pandemijos laikotarpiu didelę įtaką žmonių savijautai turi socialiniai apribojimai, nauji iššūkiai ir galimybės, taip pat plačiai atsivėręs skaitmeninis pasaulis, turintis begalę naujų galimybių, tačiau ir jame slypinčių grėsmių. Atsižvelgiant į šių dienų aktualijas, balandžio 19-30 d. mokykloje buvo vykdomos prevencinės veiklos, skirtos „Technologijų nauda ir žala sveikatai“ aptarti. Grupių vadovai, dalykų mokytojai, Vaiko gerovės komisijos nariai su mokiniais aptarė bendravimo socialiniuose tinkluose kultūrą, naudojimosi informacinėmis technologijomis galimybes ir grėsmes, kritinio mąstymo reikšmę, asmeninių vertybių kaitą XXI-ajame amžiuje ir kitas temas. Socialinė pedagogė ir psichologė parengė ir pristatė mokiniams ir jų tėvams (globėjams, rūpintojams) atmintines: apie informacinių technologijų naudą ir žalą sveikatai, sveikatos problemas, dirbant kompiuteriu/išmaniuoju telefonu, priklausomybių nuo informacinių technologijų ypatumus, patarimus tėvams, siekiant sumažinti neigiamą technologijų poveikį jaunuoliams.