TRANSPORTO SEKTORINIO PRAKTINIO MOKYMO CENTRO PLĖTRA

  • Titulinis
  • TRANSPORTO SEKTORINIO PRAKTINIO MOKYMO CENTRO PLĖTRA

TRANSPORTO SEKTORINIO PRAKTINIO MOKYMO CENTRO PLĖTRA

Vilniaus automechanikos ir verslo mokykla įgyvendina Centrinės projektų valdymo agentūros administruojamą projektą Nr. 09.1.2-CPVA-V-721-02-0003 “Transporto sektorinio praktinio mokymo centro plėtra” pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“09.1.2-CPVA-V-721 įgyvendinimo priemonę „Sektorinių praktinio mokymo centrų plėtra“.

Infrastruktūros plėtros projekto tikslas — siekiant jaunimui ir suaugusiems pagerinti praktinio mokymo sąlygas bei mokymo paslaugų prieinamumą, išvystyti vientisą transporto sektorinį mokymo centrą, teikiantį lengvųjų automobilių, krovininio transporto, žemės ūkio technikos, nekėbulinių transporto priemonių aptarnavimo ir remonto, visų kategorijų vairuotojų mokymo programų vykdymo paslaugas.

Projekto rezultatas – išplėsta VAVM turimo transporto SPMC, esančio Mokyklos g. 21,  Bukiškio k. , Vilniaus r. sav., infrastruktūra, rekonstruojant ir pritaikant turimus pastatus.

Įgyvendinant projektą, bus baigiami ankstesnio projekto metu dalinai rekonstruoto pastato apie 1000 m2, skirto praktiniam krovininio transporto eksploatavimo ir priežiūros specialistų programų vykdymui, rekonstrukcijos bei pritaikymo SPMC veiklai darbai;  atliekami VAVM priklausančių garažo paskirties pastatų apie 3500 m2 rekonstrukcijos darbai, juos pritaikant teorinių ir praktinių užsiėmimų vykdymui bei įrengiant bendrabučio blokus, administracines ir pagalbines patalpas; įrengiama SPMC aikštelė apie 3900 m2.

Transporto sektoriniame praktinio mokymo centre bus įdiegta naujausia technologinė įranga.

Projektui įgyvendinti bus  panaudota 5 700 413,94  Eur Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos biudžeto lėšų.

Sektoriniame praktinio mokymo centro veikla bus orientuota į visų amžiaus grupių mokymą, pritraukiant mokinius, studentus, bedarius, darbo rinkos ir verslo atstovus. Į VAVM mokytis taip pat važiuos panašias programas teikiančių profesinio mokymo įstaigų mokiniai bei mokytojai. Įgyvendinus projektą, jo rezultatai pirmiausia bus skirti pirminiam profesiniam mokymui, tačiau rezultatais naudosis ir kiti tikslinių grupių atstovai.

Galerija