ŪKININKAVIMO PRADMENŲ MOKYMAI

VYKDOMI  NUOTOLINIU BŪDU

(VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS IR (AR) KARANTINO LAIKOTARPIU)   

Ūkininkavimo pradmenų mokymo programa, kodas 296081073. Trukmė 160 val. (4 savaitės)

Mokymo programa skirta asmenims, siekiantiems įregistruoti ūkininko ūkį ir verstis žemės ūkio, žuvininkystės ir/ar miškų ūkio veikla.

Mokytis pagal šią mokymo programą gali asmenys, turintys ne žemesnį kaip pagrindinį išsilavinimą.

Mokymo programa vykdoma šiais mokymo proceso organizavimo būdais: kasdieniu ir savišvietos.

Kasdieniu mokymo būdu  – užsiėmimai vyksta darbo dienomis nuo 17 val.

Asmenys, norintys mokytis kasdieniu būdu, pateikia:

– išsilavinimo dokumentą;
– asmens tapatybės dokumentą.

Asmuo gali savišvietos būdu įgyti profesinio pasirengimo ūkininkauti kompetenciją ir dalyvauti vertinant  jo savišvietos būdu įgytą kompetenciją tuo atveju, jei jis turi ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą.

Asmenys, norintys įgyti profesinio pasirengimo ūkininkauti kompetenciją savišvietos būdu, pateikia:

– išsilavinimo dokumentą;
– asmens tapatybės dokumentą;

Kontaktai registracijai

Informacija teikiama:
tel. (8 5) 240 3523
mob. +370 683 13 921
el.paštas: jonas.stankus@vavm.lt
SEB banko a.s. LT35 7044 0600 0169 8229, įstaigos kodas 190971271.

Skip to content