VILNIAUS AUTOMECHANIKOS IR VERSLO MOKYKLOS VAIKO GEROVĖS KOMISIJA

 

Ona Keršienė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui, komisijos pirmininkė;

Vita Žukauskaitė – socialinė pedagogė metodininkė, komisijos pirmininko pavaduotoja;

Violeta Liumparienė – mokymo dalies administratorė, komisijos sekretorė;

 

Komisijos nariai:

 

Tadas Klevas, praktinio mokymo vadovas;

Laima Kimštienė, gimnazijos skyriaus vedėja;

Eligijus Jokubaitis, psichologas;

Ana Balabanova, socialinė pedagogė;

Jurgita Bartaševičienė, biologijos mokytoja metodininkė;

Laura Kuzmaitė – Tamulevičienė, vyresnioji matematikos mokytoja;

Gintaras Brazauskas, geografijos mokytojas metodininkas;

Vitalij Kabelis, profesijos mokytojas ekspertas.

 

 

VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS FUNKCIJOS:

Tikslas — organizuoti ir koordinuoti prevencinį darbą, švietimo pagalbos teikimą, saugios ir palankios vaiko aplinkos kūrimą, švietimo programų pritaikymą mokiniams pagal jų gebėjimus.

Uždaviniai:

• Siekti, kad mokyklos bendruomenė kuo aktyviau įsitrauktų į prevencinį darbą;

• Aktyviai dalyvauti įvairiuose projektuose, akcijose, konkursuose;

• Analizuoti mokinių elgesio taisyklių pažeidimus, nelankymo ar nenoro lankyti mokyklą, smurto, patyčių ir kitus atvejus;

• Organizuoti pagalbą mokiniui, mokytojui ir mokinio atstovams pagal įstatymus.

VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS SUDARYMO IR JOS DARBO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

SOCIALINĖS PEDAGOGINĖS PAGALBOS TEIKIMO TVARKOS APRAŠAS


Grįžti