.

VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SPECIALISTĖS VEIKLA

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Irena Lipnevič dirba 102 kabinete

      El.paštas: irena.lipnevic@vvsb.lt

 

Darbo grafikas:

Ketvirtadienis                   7.30 – 15.36

Pietų pertrauka                11.30 – 12.00

 

 

Tikslai ir uždaviniai

  • Sveikatinimo veiklos metodinių konsultacijų mokytojams, mokiniams, jų tėvams (globėjams, rūpintojams) teikimas bei metodinės ir informacinės medžiagos mokinių sveikatos išsaugojimo ir stiprinimo klausimais kaupimas.
  • Pagalba mokiniams ugdant sveikos gyvensenos ir asmens higienos įgūdžius.
  • Mokinių maitinimo organizavimo priežiūra, skatinant sveiką mitybą bei sveikos mitybos įgūdžių formavimą.
  • Priemonių užtikrinančių traumų ir nelaimingų atsitikimų prevencijos mokykloje.