Priimami mokiniai, baigę vidurinę mokyklą.
Mokymosi trukmė – 2 metai.
Baigę mokyklą gauna automobilių mechaniko profesinio mokymo diplomą, 4101

 

Mokiniai mokosi:

Specialybės dalykų (teorija ir praktika).

Valstybinis kodas M44071601
Kodas pagal ISCED
Lygmuo ir/ar tipas Pagrindinis profesinis mokymas
Minimalus išsilavinimas Vidurinis
Mokymosi trukmė ir forma 2 m., dieninė
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis nesuteikiamas
Suteikiama profesinė kvalifikacija
(aprašas pateiktas puslapio apačioje)
Automobilių mechaniko
Priėmimo metai, mokymosi forma, priimamų mokytis skaičius 2017, dieninė, 25
Švietimo sritis Inžinerija ir inžinerinės profesijos
Anotacija arba apibūdinimas

 

MOKYMO DALYKAI IR PRAKTIKA
Pagal automobilių mechaniko modulinę mokymo programą numatyti 8 privalomieji moduliai ir 5 pasirenkamieji moduliai.

Privalomosios kompetencijos:

1. Atlikti metalo technologinius darbus.

2. Derinti, montuoti, prižiūrėti, tvarkyti ir taisyti automobilių variklį.

3. Derinti, montuoti, prižiūrėti, tvarkyti ir taisyti „Otto“ variklių maitinimo ir uždegimo sistemas.

4. Derinti, montuoti, prižiūrėti, tvarkyti ir taisyti dyzelinių variklių maitinimo sistemas.

5. Derinti, montuoti, prižiūrėti, tvarkyti ir taisyti automobilių transmisiją.

6. Derinti, montuoti, prižiūrėti, tvarkyti ir taisyti automobilių važiuoklę.

7. Derinti, montuoti, prižiūrėti, tvarkyti ir taisyti automobilių stabdžius.

8. Derinti, montuoti, prižiūrėti, tvarkyti ir taisyti automobilių elektros įrenginius.

Pasirenkamosios kompetencijos:

1. Mokėti kelių eismo taisykles ir vairuoti lengvąjį automobilį.

2. Atlikti kėbulo techninę priežiūrą ir remontą.

3. Atlikti automobilio elektroninių valdymo sistemų jutiklių ir valdiklių diagnostiką.

4. Atlikti automobilio kompiuterinių tinklų diagnostiką.

5. Atlikti elektroninių valdymo sistemų diagnostiką, naudojantis (OBD) jungtimi.

Modulių programose numatomas teorinis ir praktinis mokymas. Automobilių mechaniko kvalifikacija suteikiama mokiniui, baigusiam visą mokymo programą ir pasiekusiam numatytus mokymo tikslus. Mokinio profesinio pasirengimo lygis nustatomas pagal profesinio mokymo žinių ir kompetencijų vertinimo rezultatus.

Mokomoji praktika atliekamos mokyklos sektorinio praktinio mokymo centro, turinčio šiuolaikiškiausią techninė priežiūros, diagnozavimo ir remonto įrangą, praktinio mokymo dirbtuvėse, automobilių servisuose, autocentruose, autotransporto įmonėse ir įmonėse, kuriose atliekami automobilių techninės priežiūros, diagnostikos ir remonto darbai.

Kvalifikacijos aprašas 

DARBO APRAŠYMAS


Automobilių mechanikas reikalingas šalies pramonės ir verslo įmonėse, autocentruose ir autoservisuose, susivienijimuose bei individualiose įmonėse. Kvalifikuotas specialistas žinos ekonomikos ir verslo vystymo pagrindus, išmanys įmonės veiklos principus; gebės derinti grupės veiklą, dirbti kolektyve; gebės savarankiškai ir laiku atlikti pavestas užduotis; išmanys automobilio sandaros pagrindus; gebės atlikti automobilio mazgų ir sistemų techninės priežiūros, gedimų diagnozavimo ir jų šalinimo darbus; žinos pagrindinius Lietuvos Respublikos įstatymus bei kitus teisės aktus; gebės tinkamai prižiūrėti savo darbo vietą ir kultūringai aptarnauti klientus.

PROFESINIAI GEBĖJIMAI

Būsimas specialistas mokės patikrinti automobilio techninę būklę, atlikti automobilio kasdienę ir periodinę techninę priežiūrą, atlikti ardymo ir surinkimo darbus, naudojant matavimo ir technologinę įrangą, gedimų diagnozavimo ir jų pašalinimo priemones; atlikti šaltkalvystės, suvirinimo ir litavimo darbus; nustatyti automobilio mazgų ir sistemų gedimus, juos pašalinti laikantis darbo technologijų, žmonių saugos darbe, priešgaisrinės saugos ir gamtosaugos reikalavimų; dirbti kompiuteriu ir naudotis reikiama programine įranga praktikoje; bendrauti ir konsultuoti klientus (ir užsienio kalba); parinkti tinkamas eksploatacines medžiagas ir komponentus, juos pakeisti; braižyti ir skaityti darbo brėžinius ir įvairias schemas; pildyti ir tvarkyti reikiamus dokumentus.

Automobilių mechanikui svarbios šios asmeninės savybės: kruopštumas, dėmesio koncentracija, nuoseklumas, loginis mąstymas, atsakingumas, bendravimo kultūra, fizinė ištvermė.

PROFESINĖS PERSPEKTYVOS

Tobulėjant automobilių techninės priežiūros, diagnozavimo ir remonto technologijoms, reikalingas kvalifikuotas specialistas, galintis diagnozuoti automobilių techninę būklę ir atlikti kokybišką jų remontą tiek didelėse, tiek smulkiose autoremonto įmonėse. Asmenys, įgiję automobilių mechaniko kvalifikaciją, galės dirbti automobilių remonto paslaugas teikiančiose įmonėse arba vykdyti individualią veiklą. Baigus šią programą mokslą galima tęsti pagal aukštojo mokslo technologijos mokslų studijų srities programas.