TĘSTINIO PROFESINIO MOKYMO PROGRAMOS

Motorinių transporto priemonių kroviniams vežti vairuotojo

 

Priimami mokiniai, baigę pagrindinę, vidurinę mokyklą bei turintys kvalifikaciją .

 

Mokymosi trukmė – 0,5 metų.

 

Baigę mokyklą gauna motorinių transporto priemonių kroviniams vežti vairuotojo profesinio mokymo diplomą, galimybę įgyti C ir CE kategorijų vairuotojo pažymėjimą bei 95 kodą.

 

Mokiniai mokosi:

 

Specialybės dalykų (teorija ir praktika).

Valstybinis kodas T32104101
Kodas pagal ISCED 3521041
Lygmuo ir/ar tipas Tęstinis profesinis mokymas
Minimalus išsilavinimas Pagrindinis
Mokymosi trukmė ir forma 0,5 m., dieninė
Suteikiama profesinė kvalifikacija
(aprašas pateiktas puslapio apačioje)
Motorinių transporto priemonių kroviniams vežti vairuotojo
Priėmimo metai, mokymosi forma, priimamų mokytis skaičius 2018, dieninė, 75
Švietimo sritis Transporto paslaugos

Kvalifikacijos aprašas

DARBO APRAŠYMAS

Motorinių transporto priemonių kroviniams vežti vairuotojas dirba įmonėse, užsiimančiose vežimų veikla vidaus ir užsienio maršrutais. Jis veža krovinius tinkamiausiais maršrutais, tvarko krovinio dokumentus muitinės postuose ir muitinės sandėliuose. Vairuoja ir techniškai prižiūri automobilius, furgonus ir sunkvežimius, skirtus prekėms, skysčiams ir sunkiems kroviniams vežti ilgais ir trumpais atstumais. Atlieka nesudėtingą transporto priemonių remontą, organizuoja kapitalinį remontą ir priežiūrą, naudojasi šiuolaikine telekomunikacine įranga. Atlieka arba padeda atlikti saugų prekių pakrovimo, uždengimo ir iškrovimo darbus, naudojant įvairius kėlimo ar savivarčius prietaisus.

 

PROFESINIAI GEBĖJIMAI

Sėkmingai baigę motorinių transporto priemonių kroviniams vežti vairuotojo modulinę programą įgyja motorinių transporto priemonių kroviniams vežti vairuotojo kompetencijas:

– tvarkyti krovinių gavimo, pervežimo ir atidavimo apskaitos bei muitinės dokumentus;

-vairuoti krovinių pervežimo autotransporto priemones (autovairuotojo C ir CE kategorija);

-atlikti autotransporto priemonių techninę priežiūrą ir vidutinį remontą;

-naudotis šiuolaikinėmis informacijos ir ryšio priemonėmis tarptautiniuose pervežimuose;

-bendrauti užsienio kalba profesinės veiklos tematika.

 

PROFESINĖS PERSPEKTYVOS

Asmuo, įgijęs motorinių transporto priemonių kroviniams vežti  C ir CE kategorijų vairuotojo kvalifikaciją bei 95 kodą, gali dirbti tiek individualiose įmonėse, tiek uždarosiose akcinėse bendrovėse, stambiose įmonėse, kurių veiklos sritis yra tarptautiniai pervežimai. 95 kodas būtinas vairuotojams, vežantiems krovinius komerciniais tikslais.

 

KODĖL VERTA MOKYTIS?

Mūsų teorijos mokymo pedagogai ir vairavimo instruktoriai turi ilgametę patirtį.

Praktiniai mokymai vykdomi naujomis transporto priemonėmis, moderniai įrengtame autodrome – aikštelėje su slidžia kelio danga.

Pirmieji vairavimo įgūdžiai įgyjami vairavimo simuliatoriaus pagalba.

Per trumpą laiką, nemokamai (mokėti reikės tik už kurą) įgysite motorinių transporto priemonių kroviniams vežti C ir CE kategorijų vairuotojo kvalifikaciją bei 95 kodą.

 

DSC_8564

DSC_8576