STOJANTIEMS Į 9 KLASĘ

STOJANTIEMS Į 9 KLASĘ

Kviečiame mokytis I gimnazijos klasėje (9 klasėje) ir įgyti transporto priemonių remontininko specialybę!

Pirmus dvejus metus (I – II gimnazijos klasės) mokiniai mokysis pagal pagrindinio ugdymo programą ir transporto priemonių remontininko mokymo programą.

Įgiję pagrindinį išsilavinimą, tęs mokslus pagal transporto priemonių remontininko mokymo programą kartu su vidurinio ugdymo programa III-IV gimnazijos klasėse (11-12 kl.).

Per 4 metus mokinys įgis:

  • vidurinį išsilavinimą – gaus brandos atestatą;
  • transporto priemonių remontininko specialybę – gaus profesinio mokymo diplomą.

Registracija

Dokumentai priimami Vilniaus automechanikos ir verslo mokykloje, Geležinio Vilko g. 16.

Stojantieji mokykloje užpildo prašymą ir pateikia šiuos dokumentus:

8 kl. baigimo pažymėjimą (originalą).

Sveikatos pažymą 027-1/a forma.

Dvi foto nuotraukas (3×4 cm).

Gimimo liudijimą arba asmens tapatybės kortelę.

Tel. (8 5) 261 85 24; El. paštas vavm@vavm.lt

www.vavm.lt

Skip to content