.

TĘSTINIO PROFESINIO MOKYMO PROGRAMOS

Automobilių kėbulų remontininko

 

Priimami mokiniai, baigę vidurinę mokyklą.
Mokymosi trukmė – 1 metai.
Baigę mokyklą gauna automobilių kėbulų remontininko profesinio mokymo diplomą, 4101

 

Mokiniai mokosi:

Specialybės dalykų (teorija ir praktika).

Valstybinis kodas M44071604
Kodas pagal ISCED
Lygmuo ir/ar tipas Pagrindinis profesinis mokymas
Minimalus išsilavinimas Vidurinis
Mokymosi trukmė ir forma 1 m., dieninė
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis nesuteikiamas
Suteikiama profesinė kvalifikacija
(aprašas pateiktas puslapio apačioje)
Automobilių kėbulų remontininko
Priėmimo metai, mokymosi forma, priimamų mokytis skaičius 2018, dieninė, 25
Švietimo sritis Inžinerija ir inžinerinės profesijos

Anotacija arba apibūdinimas

MOKYMO DALYKAI IR PRAKTIKA
Pagal automobilių kėbulų remontininko mokymo programą numatos šios privalomos kompetencijos:

1. Laikytis darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų.

2. Braižyti ir skaityti brėžinius, schemas, atlikti techninius matavimus.

3. Parinkti konstrukcines ir eksploatacines medžiagas.

4. Atlikti bendrosios šaltkalvystės darbus.

5. Valdyti technologinę įrangą.

6. Ardyti automobilius prieš kėbulo remontą.

7. Surinkti automobilius po kėbulo remonto.

8. Vizualiai įvertinti kėbulo būklę pagal  išorinius požymius.

9. Matuoti automobilio kėbulą matavimo priemonėmis.

10. Parinkti remonto technologiją.

11. Šalinti kėbulo deformacijas.

12. Keisti kėbulo detales ir jas remontuoti

13. Atlikti smulkius dažymo darbus ir prižiūrėti kėbulo dažų dangą.

14. Dengti kėbulą antikorozine danga.

Programoje numatomas teorinis ir praktinis mokymas. Automobilių kėbulų remontininko kvalifikacija suteikiama mokiniui, baigusiam visą mokymo programą ir pasiekusiam numatytus mokymo tikslus. Mokinio profesinio pasirengimo lygis nustatomas pagal profesinio mokymo žinių ir kompetencijų vertinimo rezultatus.

Mokomoji praktika atliekamos mokyklos sektorinio praktinio mokymo centro, turinčio šiuolaikiškiausią kėbulo ir jo detalių diagnozavimo, kėbulo geometrijos nustatymo, jo remonto, paruošimo dažymui, dažų parinkimo ir dažymo įrangą, praktinio mokymo dirbtuvėse, automobilių servisuose, autocentruose, autotransporto įmonėse ir įmonėse, kuriose atliekami automobilių kėbulų techninės priežiūros, diagnostikos ir remonto darbai.

Kvalifikacijos aprašas

DARBO APRAŠYMAS
Automobilių kėbulų remontininkas reikalingas šalies pramonės ir verslo įmonėse, autocentruose ir autoservisuose, susivienijimuose bei individualiose įmonėse. Kvalifikuotas specialistas gebės derinti grupės veiklą, dirbti kolektyve; gebės savarankiškai ir laiku atlikti pavestas užduotis; išmanys automobilio sandaros pagrindus; gebės atlikti automobilių kėbulų diagnostikos, techninės priežiūros ir remonto darbus.

PROFESINIAI GEBĖJIMAI

Automobilių kėbulų remontininkas geba skaityti brėžinius, schemas ir daryti eskizus, atlikti techninius matavimus, parinkti konstrukcines medžiagas, atlikti šaltkalvio darbus, ardyti ir surinkti automobilius, remontuoti automobilio kėbulą, vizualiai įvertinti automobilio kėbulo būklę pagal išorinius požymius, matuoti automobilio kėbulą matavimo priemonėmis, parinkti kėbulo remonto technologiją, keisti automobilio kėbulo detales, paruošti automobilio kėbulą dažymui ir atlikti smulkius dažymo darbus, prižiūrėti automobilio kėbulo dažų dangą, dengti automobilio kėbulą antikorozine danga. Žino saugaus darbo reikalavimus bendrą automobilių sandarą, dažų, antikorozinių dangų rūšis ir jų savybes, automobilių kėbulo remonto ir dažymo technologijas, ekonomikos ir verslo pagrindus.

Būsimasis specialistas geba naudotis technine literatūra, informacinėmis priemonėmis, techninėmis matavimo priemonėmis, moka darbe pritaikyti ekonomikos ir verslo žinias. Automobilių kėbulų remontininkas geba mandagiai ir kultūringai bendrauti su klientu. Jis geba valstybine kalba paaiškinti klientui jo transporto priemonės techninę būklę, jos įtaką eksploatavimo saugumui ir ekologiškumui, geba pateikti klientui tikslią ir išsamią informaciją apie nustatytus automobilio kėbulo dangos defektus, jų šalinimo būdus, trukmę ir paslaugų kainas.

Automobilių kėbulų remontininkui svarbios šios asmeninės savybės: loginis mąstymas, kruopštumas, dėmesio koncentracija, nuoseklumas, atsakingumas, bendravimo kultūra.

PROFESINĖS PERSPEKTYVOS

Tobulėjant automobilių kėbulų remonto technologijoms, reikalingas kvalifikuotas specialistas, galintis diagnozuoti automobilių kėbulų techninę būklę ir atlikti kokybišką jų remontą tiek didelėse, tiek smulkiose autoremonto įmonėse. Asmenys, įgiję automobilių kėbulų remontininko kvalifikaciją, galės dirbti automobilių kėbulų remonto paslaugas teikiančiose įmonėse arba vykdyti individualią veiklą. Baigus šią programą mokslą galima tęsti pagal aukštojo mokslo technologijos mokslų studijų srities programas.