.

KVIEČIAME MOKYTIS

VYKSTA PRIĖMIMAS Į FORMALIOJO PROFESINIO MOKYMO PROGRAMAS 2020 M.

2020 m. sausio 27 d. – vasario 11 d.

 

Prašymai pildomi www.lamabpo.lt

Informacija tel. 85 2618524

 

Priimame į šias programas:

 

AUTOMOBILIŲ MECHANIKO MODULINĖ PROFESINIO MOKYMO PROGRAMA

Mokymosi trukmė – 2 metai, 110 kreditų; programos valst. kodas M44071601

 

AUTOMOBILIŲ ELEKTROS ĮRENGIMŲ REMONTININKO MODULINĖ PROFESINIO MOKYMO PROGRAMA

Mokymosi trukmė – 2 metai, 110 kreditų; programos valst. kodas M44071603

 

MOTORINIŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ KROVINIAMS VEŽTI VAIRUOTOJO MODULINĖ PROFESINIO MOKYMO PROGRAMA

Mokymosi trukmė – 6 mėn., 20 kreditų; programos valst. kodas T32104101

 

SIUVĖJO MODULINĖ PROFESINIO MOKYMO PROGRAMA

Mokymosi trukmė – 1 metai, 90 kreditų; programos valst. kodas T43072301

 

 

Priėmimo etapo pavadinimas

 

Veiksmai Data
I. Pirmasis papildomas

priėmimas

Stojančiųjų registracija ir prašymų mokytis pagal formaliojo profesinio mokymo programas pateikimas, duomenų ir dokumentų pateikimas LAMA BPO informacinėje sistemoje teisės aktų nustatyta tvarka. Stojančiųjų informavimas apie tinkamumą pasirinktoms programoms 2020 m. sausio 27 d. – vasario 11 d.

 

 

Pageidavimų, kuriems stojantysis pripažintas tinkamu, eiliškumo nustatymas  

2020 m. sausio 27 d. – vasario 11 d.

 

Kvietimo mokytis pateikimas stojančiajam 2020 m. vasario 12 d.

 

Mokymo sutarčių su pakviestaisiais mokytis sudarymas profesinio mokymo įstaigose  

2020 m. vasario 13–14 d.

 


Grįžti