DARBO TARYBA

Darbo tarybos pirmininkas – Kabelis Vitalij.
Nariai: Stankus Jonas, Bružas Apolinaras, Klevas Tadas, Česnulevičienė Rūta.

Susisiekti su darbo tarybos nariais galite  el. p. darbotaryba@vavm.lt    arba telefonu   +370 5 261 85 24.