.

DARBO TARYBA

 

Darbo tarybos pirmininkas: profesijos mokytojas ekspertas Vitalij Kabelis

 

Darbo tarybos nariai:             

 

                                                 vyresnysis profesijos mokytojas Antanas Gelažauskas

 

…………………………………..profesijos mokytojas ekspertas Apolinaras Bružas

 

                                                 vyresnysis profesijos mokytojas Leonidas Nanevičius

 

                                                 vyresnysis profesijos mokytojas Virgilijus Bukauskas

 

 

Susisiekti su darbo tarybos nariais galite bendruoju el. p.   vavm@vavm.lt    arba telefonu   +370 5 261 85 24.