.

Mokyklos taryba (kolegialaus valdymo organas)

 

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. kovo 20d. įsakymu Nr. V-258 patvirtinta Vilniaus automechanikos ir verslo mokyklos taryba:

 

  • Gintaras Brazauskas, Vilniaus automechanikos ir verslo mokyklos geografijos mokytojas;
  • Marius Jankevičius, UAB „Baltic Consol Line“ regiono vadovas;
  • Ona Keršienė, Vilniaus automechanikos ir verslo mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
  • Danielius Mikianec, Vilniaus automechanikos ir verslo mokyklos EV17/7 grupės automobilių elektromechaniko profesinio mokymo programos mokinys;
  • Tatjana Treščenkova, UAB „Rožė“ direktorė;
  • Gintas Umbrasas, Lietuvos darbdavių konfederacijos atstovas;
  • Kristina Valantinienė, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Mokymosi visą gyvenimą departamento Profesinio mokymo skyriaus vyriausioji specialistė;
  • Rimvydas Vaštakas, UAB „R2L“ direktorius – tarybos pirmininkas;
  • Andrius Žilėnas, UAB „Inter Cars Lietuva“ Mokymų skyriaus vadovas.