Mokyklos taryba (kolegialaus valdymo organas)

 

Mokyklos tarybą (kolegialaus valdymo organą) sudaro: vienas mokinių atstovas, vienas profesinio mokymo įstaigos mokytojų atstovas, vienas profesinio mokymo įstaigos kitų darbuotojų atstovas, vienas Švietimo ir mokslo ministerijos atstovas, 4 socialinių partnerių atstovai, vienas regionų tarybos atstovas.

 

Mokyklos taryba (kolegialus valdymo organas) atlieka šias funkcijas:

 

  • koordinuoja vidinės profesinio mokymo kokybės užtikrinimo sistemos įgyvendinamą;
  • svarsto mokyklos direktoriaus teikiamus profesinio mokymo įstaigos struktūros pertvarkos planus;
  • nustato profesinio mokymo įstaigos darbuotojų (išskyrus direktorių) atrankos ir metinės veiklos vertinimo principus;
  • nustato bendrą mokymosi vietų skaičių;
  • svarsto mokyklos direktoriaus pateiktą metinę pajamų ir išlaidų sąmatą ir tvirtina šios sąmatos įvykdymo ataskaitą;