.

MOKINIŲ TARYBA

2019-2020 m.m.

 –

Mokinių tarybos pirmininkas

LUKAS KMELNICKAS

Mokinių tarybos pirmininko pavaduotoja

SABINA KLIM

 

MOKINIŲ TARYBOS SEKTORIŲ VEIKLA

Pažangumo/ Lankomumo sektorius

ROBERTA SUVEIZDYTĖ

Informacinis / organizacinis sektorius

MATAS RAZMUS

Prevencinis sektorius

SIGITAS LASEVIČIUS