.

Mokyklos taryba (savivaldos organas)

Mokyklos tarybą (savivaldos organą) sudaro:

Gaižutienė Jolanta , vyr. profesijos mokytoja.

Žostautas Kęstutis, vyr. profesijos mokytojas.

Janecka Remigijus, vyr. profesijos mokytojas.

Jučepienė Alicija, mokinių tėvų atstovas.

Išganaitienė Aušra, mokinių tėvų atstovas.

Radevič Ana, mokinių tėvų atstovas.

Ščiuplienė Giedrė, vietos bendruomeninės atstovas.

Radatavičius Laurynas, mokinių atstovas.

Malinauskas Aidas, mokinių atstovas.

Stasiūnas Karolis, mokinių atstovas.

 

Mokyklos taryba (savivaldos organas) atlieka šias funkcijas:

 

  • teikia pasiūlymus dėl mokyklos strateginių tikslų, uždavinių ir jų įgyvendinimo priemonių;
  • svarsto ir aprobuoja mokyklos strateginį planą, metinį veiklos planą, mokyklos vidaus tvarkos taisykles, kitus mokyklos veiklą reglamentuojančius dokumentus;
  • Telkia mokyklos bendruomenę mokyklos uždavinių sprendimui