.

ADMINISTRACIJA

Pavardė, vardas

Pareigos Telefonas

El. paštas

Pelakauskienė Elena Direktorė (8 5) 261 85 24 direktorius@vavm.lt
Keršienė Ona Direktoriaus pavaduotoja ugdymui (8 5) 261 90 04 ugdymas@vavm.lt
Jankauskas Dainius Direktoriaus pavaduotojas infrastruktūrai (8 5) 261 89 02 infrastruktura@vavm.lt
Ilona Venčkauskaitė Gimnazijos skyriaus vedėja (8 5) 261 85 24 gimnazijosskyrius@vavm.lt
Smolnikovas Mantas Automechanikų skyriaus vedėjas (8 5) 261 90 04 automechanikuskyrius@vavm.lt
Baronienė Laimutė Bukiškių skyriaus vedėja (8 5) 240 35 23 bukiskiuskyrius@vavm.lt
Klevas Tadas Praktinio mokymo vadovas (8 5) 240 36 44 klevastadas@vavm.lt
Kukienė Ana Vyr. buhalterė (8 5) 261 85 24 buhalterija@vavm.lt
Žukauskaitė Vita Socialinė pedagogė (8 5) 261 89 02 socpedagogas@vavm.lt
Bielovienė Inga Psichologė (8 5) 261 89 02 psichologas@vavm.lt
Brigita Radzevičienė Personalo specialistė (8 5) 261 90 04 personalas@vavm.lt
Avižinis Rimas Sektoriaus vadovas (8 5) 240 35 23 sektoriausvadovas@vavm.lt
Chmeliova Raisa Darbų ir civilinės saugos inžinierė (8 5) 261 89 02 darbusauga@vavm.lt
Rumbutė Edita Projektų vadovė (8 5) 261 89 02 projektai@vavm.lt
Balabanova Ana Socialinė pedagogė (8 5) 240 36 44 socpedagogas@vavm.lt
Petravičienė Marytė Bibliotekos vedėja (8 5) 260 87 93 biblioteka@vavm.lt
Butkevičienė Danguolė Bendrabučio administratorė (8 5) 261 89 12 bendrabutis@vavm.lt