Bibliotekos – skaityklos darbo laikas

Pirmadieniais – ketvirtadieniais 8.30 – 19.00

Penktadieniais – 8.30 – 16.00

Automechanikos ir verslo mokyklos biblioteka yra mokyklos padalinys. Ji veikia vadovaudamasi LR Bibliotekų įstatymų, mokyklos direktoriaus įsakymais ir Bibliotekos darbo reglamentu.

Bibliotekos misija – kaupti, saugoti ir skleisti informacinius šaltinius. Užtikrinti mokyklos mokinių ir mokytojų aprūpinimą informaciniais ir dokumentiniais ištekliais, užtikrinti prieigą prie turimų informacijos išteklių, ugdyti skaitytojų informacinį raštingumą.

Bibliotekos vizija – siekis tapti moderniu ir šiuolaikišku informaciniu centru, padedančiu realizuoti vidurinio ugdymo ir profesinio ugdymo mokymo programas, atitinkantis mokyklos bendruomenės narių informacinius poreikius, naudojantis šiuolaikines informacijos technologijas.

Apie biblioteką:

•     bendras plotas 184 kv.m.

•     patalpos: abonementas, skaitykla, knygų ir vadovėlių saugykla;

•     techninė įranga: 6 kompiuteriai, spausdintuvas, kopijavimo aparatas;

•     skaitykloje 22 darbo vietos;

•     bibliotekoje veikia interneto ryšys;

•     diegiama kompiuterinė sistema MOBIS;

•     bibliotekoje įkurtas profesinio informavimo taškas (PIT).

Apie fondus:

 • bibliotekos fondą sudaro knygų ir vadovėlių fondai;
 • prenumeruojama 17 pavadinimų periodinių leidinių;
 • bibliotekoje komplektuojami vidurinio ugdymo ir profesinio mokymo vadovėliai ir jų komplektų dalys, mokymo priemonės, garsiniai ir regimieji dokumentai skaitmeninėse laikmenose, DVD, kita literatūra, reikalinga mokymui.

Paslaugos:

 • pagalba mokiniams ir mokytojams ieškant informacijos;
 • informacijos paieška pagal mokinių ir mokytojų užklausas, pasitelkiant turimus informacijos šaltinius (abėcėlinis, sisteminis katalogai, žodynai, žinynai, interneto tinklapiai); nuolatinis
 • informavimas apie naujai gautus leidinius (literatūros sąrašai, naujų leidinių parodos);
 • knygos ir vadovėliai į kabinetus ir į namus;
 • informaciniai ir periodiniai leidiniai skaitykloje;
 • atsakymai į temines ir bibliografines užklausas;
 • individuali pagalba mokiniams renkantis literatūrą
 • bendradarbiavimas rengiant įvairius renginius

Mokyklos bibliotekoje prenumeruojami šie periodiniai leidiniai:

GIMTOJI KALBA
GIMTASIS ŽODIS
DIALOGAS

PEDAGOGIKA

ŠVIETIMO NAUJIENOS
AUTOCAR
KETURI RATAI

BURDA MODEN
RANKDARBIŲ KRAITELĖ

TARP KNYGŲ
KUR STOTI 2013 m.

VALSTYBĖS ŽINIOS
LIETUVOS RYTAS
PANELĖ
IEVA
LAIMA

APSKAITOS, AUDITO IR MOKESČIŲ APŽVALGA


Grįžti