.

 

 ELEKTRONINĖ BIBLIOTEKA


Bibliotekos – skaityklos darbo laikas:

Pirmadienis – penktadienis 8.00 – 16.30,  pietų pertrauka 11.30 -12.00.

Automechanikos ir verslo mokyklos biblioteka yra mokyklos padalinys. Ji veikia vadovaudamasi LR Bibliotekų įstatymų, mokyklos direktoriaus įsakymais ir Bibliotekos darbo reglamentu.

 

Bibliotekos misija – kaupti, saugoti ir skleisti informacinius šaltinius. Užtikrinti mokyklos mokinių ir mokytojų aprūpinimą informaciniais ir dokumentiniais ištekliais, užtikrinti prieigą prie turimų informacijos išteklių, ugdyti skaitytojų informacinį raštingumą.

 

Bibliotekos vizija – siekis tapti moderniu ir šiuolaikišku informaciniu centru, padedančiu realizuoti vidurinio ugdymo ir profesinio ugdymo mokymo programas, atitinkantis mokyklos bendruomenės narių informacinius poreikius, naudojantis šiuolaikines informacijos technologijas.

 

Apie biblioteką:

 • bendras plotas 184 kv.m.;
 • patalpos: abonementas, skaitykla, knygų ir vadovėlių saugykla;
 • techninė įranga: 6 kompiuteriai, spausdintuvas, kopijavimo aparatas;
 • skaitykloje 22 darbo vietos;
 • bibliotekoje veikia interneto ryšys;
 • skaitytojai aptarnaujami kompiuterinė sistema MOBIS;

Apie fondus:

 • bibliotekos fondą sudaro knygų ir vadovėlių fondai;
 • prenumeruojama 7 pavadinimų periodinių leidinių;
 • bibliotekoje komplektuojami vidurinio ugdymo ir profesinio mokymo vadovėliai ir jų komplektų dalys, mokymo priemonės, garsiniai ir regimieji dokumentai skaitmeninėse laikmenose, DVD, kita literatūra, reikalinga mokymui.

Paslaugos:

 • pagalba mokiniams ir mokytojams ieškant informacijos;
 • informacijos paieška pagal mokinių ir mokytojų užklausas, pasitelkiant turimus informacijos šaltinius (abėcėlinis, sisteminis katalogai, žodynai, žinynai, interneto tinklapiai);
 • nuolatinis informavimas apie naujai gautus leidinius (literatūros sąrašai, naujų leidinių parodos);
 • knygos ir vadovėliai į kabinetus ir į namus;
 • informaciniai ir periodiniai leidiniai skaitykloje;
 • atsakymai į temines ir bibliografines užklausas;
 • individuali pagalba mokiniams renkantis literatūrą
 • bendradarbiavimas rengiant įvairius renginius.
Mokyklos bibliotekoje prenumeruojami šie periodiniai leidiniai:

AUTO BILD LIETUVA
GIMTOJI KALBA
KETURI RATAI
LAIMA
REITINGAI
TARP KNYGŲ
LIETUVOS RYTAS


Grįžti